โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคาร ที่ว่าการ อ.เมืองเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ สิวะนันทกุล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และสุนีย์ โสกันเกตุ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นอภ.เมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประกอบพิธีเปิดอาคารที่ว่าการ อ.เมืองเชียงใหม่(หลังใหม่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น