โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สุนีย์ โสกันเกตุ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย พร้อมทีมงานฝ่ายขาย-ประชาสัมพันธ์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง และมอบรางวัลสหกรณ์และบุคคลดีเด่นฯ พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง (ผู้บริหารสหกรณ์) ณ ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น