ตาก จัดสัมมนา “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก้าวสู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน : TAK SEZ Moving Forward”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประจำปี 2562 “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก้าวสู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน : TAK SEZ Moving Forward” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ร่วมแสดงความคิดเห็น