ผลงานนักเรียน PRC ระดับประเทศ

ในรายการ Kacee Best Young Designer Contest 2019 เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารของ Kacee เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
อันดับ 1 ผลงาน The Autonomous Creation
นายณัฐวรรธน์ เมธาสิทธิ์ ม.5/4
นางสาวชฎาพร สันทิศ ม.5/1
อันดับ 2 ผลงาน Calming Cabana
นายณภัทร อุนนะนันทน์ ม.4/9
นายรัฐวิทย์ อังกูรสิทธินนท์ ม.4/1
นางสาวชญานุช ณ ลำปาง ม.4/6
อันดับ 3 ผลงาน สไบนาง กางจ้อง ห้องรับรองแขกแก้ว
นางสาวธนัญญา ชมฤทธิ์ ม.4/2
นายปภิณวิช อาสนเพชร ม.4/2
นายสาววศิชล กิติลือ ม.4/5
รางวัลชมเชย
ผลงาน Acidity Wine
นายอานนนท์ วิชญกรสกุล ม.3/2
นายกิตติภพ แซ่ลี้ ม.3/2
นายพัฒนชาติ ชูศักดิ์เรือง ม.3/2
ผลงาน Under Water World
ดช.ธนนัช ดุลยภากร ม.2/3
ดช.กำเนิดสุข สุขใหญ่ ม.2/3
ผลงาน Smart living room
ดช.เมธิชไชย ลำนวล ม.2/3
ดช.คมเนตร นามพรม ม.2/3
ผลงาน Marvel
ดญ.ธนกมล พรหมพิทยา ม.1/9
ดช.ปรีชาพล ลีระแก้ว ม.1/9
ดญ.เกวลิน ฐานธรรมะสถิต ม.1/9
ครูที่ปรึกษา นายลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น