อธิการบดี ม.กีฬา เปิดเองกีฬาสวยงาม ได้ 7 วิทยาเขตร่วม

ที่ยิม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้มีการแข่งขัน กีฬา ลีลาศ พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44 มีนักกีฬาลีลาศ จาก 7 วิทยาเขตเข้าร่วมในการแข่งขัน มี ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทืยาเขตเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ ยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มี ดร.สันติ รองอธิการบดี ว.เพชรบูรณ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44 กล่าวรายงาน
ในการแข่งขัน กีฬาลีลาศ พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44 มี นักกีฬาจาก 7 วิทยาเขตเข้าร่วมในการแข่งขัน ประกอบด้วย วิทยาเชียงใหม่ วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขต กรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น