ชาวเชียงใหม่ขอร้อง แผนงานถนนปีนี้เร่งให้เสร็จก่อนเปิดทางงบใหม่

0
20616
เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.เชียงใหม่และประชาชนชาวเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็น กรณีปีงบ 2562 มีการจัดสรรงบให้กรมทางหลวง(ทล.) 119,091 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท( ทช.)กว่า 46,786 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนตามที่กำหนดไว้แต่ละพื้นที่เฉพาะภาคเหนือ มีแผนไม่แตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นๆที่จะมีการพัฒนาโครงข่ายถนน,เชื่อมต่อเพื่อการเดินทางขนส่ง, เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดน,และการท่องเที่ยว เป็นต้น บางสายทางจะมีงบผูกพัน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ไปจนถึงปีต่อ ๆ ไปในส่วนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง งบปี62 ตั้งไว้ ราว ๆ 1.1 พันล้านบาท เช่น ทล.1265 บ.สันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ระยะทาง 7.5 กม.วงเงิน 44.9 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 60-62 ,สาย บ.ห้วยส้มป่อย-บ.ขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง ระยะทาง 10.250 กม. งบราว ๆ 44.8 ล้านบาท งบผูกพันปี 61-62
ทั้งนี้ในงบผูกพันปี 62-63 ที่จะยกระดับเส้นทางสัญจรตามอำเภอรอบนอก กระจายหลายสาย เช่นทล.1009-บ.ขุนยะ อ.จอมทอง ระยะทาง 17.611 กม. วงเงินประมาณ 33.4 ล้าน ในปี 62 และผูกพันปี 63-64 รวมงบทั้งสิ้น 167 ล้านบาท ใน อ.แม่แจ่ม บ.แม่ฉอน้อย-แม่สะงะใต้ ยาว 20 กม.วงเงิน 148 ล้านบาท ,สายทางทช.ปี62 ในจ.เชียงใหม่ได้ค่อนข้างมาก เช่น สายแม่สา -ราบ7 แม่ริม วงเงิน 50 ล้านบาท ,ทางลอดเลี่ยงสันป่าตอง-หางดง งบ 62ราว ๆ 165 ล้าน ปี63 ร่วม ๆ 408 ล้านบาท เป็นต้น ทุกสายทางที่กำลังสร้างและเตรียมจะเปิดหน้างานงบปี 63 งบผูกพันต่าง ๆ ราษฎรในอำเภอรอบนอกจะได้ประโยชน์จากสภาพถนนที่ดีขึ้นแน่นอน รวมถึงเส้นทางใกล้ตัวเมือง สายทาง 1260 รพ.สันทราย-จรดแยก บ.ศรีบุญเรือง ระยะ 5 กม. คาดว่าน่าจะอลหม่านกันช่วง 62-63 ผลงานของศูนย์สร้างทางที่1 ไม่น่าจะมีปัญหา
ในขณะที่งานรับเหมาเส้นทาง 121ตอน 1และ2 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน ต.ต้นเปา-ต.ดอนแก้ว ล่าช้ากว่าแผนมาก อุปสรรคปัญหาหลัก ๆ เลยคือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรื้อย้ายสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ท่อประปา ต้องรอหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการ ซึ่งในแผนงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แค่ระยะ เวลาจากต้นปี62 ถึงปัจจุบัน ก็ยังสาละวนกับต้นตอปัญหาเดิม ๆ จนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะสร้างเสร็จตามแผนโดยสัญญาแรกตอน 1 ระยะทาง 7.690 กม. สิ้นสุด 23 ตุลาคม 62 นี้ ตอนที่ 2 ระยะ 10.8 กม. หมดสัญญา 2 ธันวาคม ปี 63 แม้ว่า แผนบูรณาการ งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัดปี 63 จะปรับลดยกแผง แต่งบ คมนาคม ในส่วนทช.และทล. แผนงบพัฒนาระดับภาคเพิ่มมาพันกว่าล้าน ไม่นับรวมการพัฒนาเครือข่ายทางพื้นฐาน ที่ปรับลดไม่มาก ส่วนใหญ่เพิ่มหรือเท่าเดิม
ดังนั้นแนวทางที่กรมทางหลวงจะขยายช่องทางสัญจรจาก 2ช่องทาง เป็น 4 ช่อง ในด้านทิศตะวันตกจรดด้านใต้ของเชียงใหม่ วงแหวนรอบ2และ 3 ให้ครบสมบูรณ์ ภายในปี 2563 ยังคงจะเห็นการเปิดหน้างานเป็นระยะๆ ซึ่งภายใน 10 ปี เครือข่ายถนนวงแหวนที่มี หากไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมาลดจำนวนยานพาหนะบนถนนแต่ละสายทาง ก็ต้องมี วงแหวนรอบ 4 เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดปัญหารถติด ความแออัดคับคั่งของรถต่อไป” ประเด็นที่ชาวบ้าน ร้องขอคือ แผนพัฒนาถนน เครือข่ายสายทางใดๆ ควร เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เปิดหน้างานให้แล้วเสร็จ เพราะ ผู้ใช้สัญจร ผู้พักอศัยตามแนวก่อสร้างเดือดร้อน บางร้านขายอาหารต้องปิดตัว ในระยะก่อสร้างก็เห็นหลาย ๆ แห่ง ไม่มีใครอยากขวางความเจริญ แต่แผนพัฒนาก็ต้องไม่สร้างปัญหาให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเช่นกัน “

ร่วมแสดงความคิดเห็น