ลำปางเดินหน้า เสริมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด มอบครุภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูป

0
38
อุตสาหกรรม จ.ลำปาง ร่วมสร้างสรรค์ปันสุขถึงประชาชนกลุ่มเกษตรกรรากหญ้า จัดทำโครงการขยายผลต่อเนื่องสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสับปะรดคุณภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุก “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” มอบครุภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสับปะรดอินทรีย์ ต.บ้านเสด็จ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะให้กำลังใจเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกสับปะรดและแปรรูปจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” พร้อมนำครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิตด้านการอุตสาหกรรม จากโครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิตขึ้น ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ (น้ำหนึ่งสับปะรด) บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง โดยในการส่งมอบได้มีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแปรรูปจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ นำโดยนางวันเพ็ญ คมใน ประธานกลุ่มฯ ร่วมกันเข้าทำการรับมอบครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิต จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ พร้อมร่วมแสดงยินดีกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ทั้งนี้ สำหรับครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ได้นำส่งมอบให้ ตามโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาให้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนกว่า 504,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรดของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการผลักดันขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ ตามวาระจังหวัด “ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ตลาดนำการผลิต”
โดยนางวันเพ็ญ คมใน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ ได้กล่าวว่า สำหรับเครื่องมือครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบครั้งนี้ ทางกลุ่มฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ช่วยเสริมประสิทธิภาพงานการผลิตการแปรรูปสับปะรด ของกลุ่มเกษตรกร เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอบแห้ง ที่แต่เดิมทางกลุ่มฯ ต้องนำส่งไปเข้าโรงงานเพื่ออบแห้งยังต่างจังหวัดทำให้ที่ผ่านมามีต้นทุนในการผลิตที่สูง แต่ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถที่จะผลิตได้เองตามจำนวนความต้องการ โดยใช้เครื่องอบแห้งที่ทางจังหวัดให้การสนับสนุนมา จึงทำให้ขณะนี้ทางกลุ่มมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงมากกว่าหนึ่งเท่าตัว
ส่วนครุภัณฑ์อื่นๆ ได้ช่วยให้กระบวนงานการผลิตการแปรรูปสับปะรดของกลุ่ม มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งช่วยในการยืดอายุตัวผลิตภัณฑ์ ถนอมสีและรสชาติสับปะรดอบแห้งให้คงสภาพอยู่ได้นานโดยไม่ต้องใช้สารเคมีช่วย ส่วนในการทำสับปะรดกวน ทางกลุ่มก็สามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเครื่องกวนที่ทันสมัยช่วยให้สับปะรดไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ สะอาด ปลอดภัยไม่เกิดสารก่อมะเร็ง สำหรับด้านแรงงาน ทางกลุ่มได้รับเครื่องเจาะแกนสับปะรดมาไว้ใช้งาน ทำให้สามารถประหยัดค่าแรงงานลงไปได้มาก โดยสับปะรด 300 กิโลกรัม ใช้แรงงานเพียงแค่คนเดียว สามารถปอกสับปะรดให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ช่วยให้ทางกลุ่มสามารถที่จะแปรรูปสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำออกวางจำหน่ายได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
โดยการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ ได้ส่งผลดีต่อสมาชิกเกษตรกรอีกกว่า 50 ราย ที่เข้ารวมกลุ่มกัน ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการปลูกสับปะรดอินทรีย์ผลสด เป็นวัตถุดิบส่งให้กับวิสาหกิจชุมชนนำไปแปรรูป ทำให้สมาชิกเกษตรกรสามารถที่จะจำหน่ายผลสับปะรดได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จ ได้หันมาทำการปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์ และเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของจังหวัดลำปาง เรื่องผลผลิตสับปะรดในช่วงฤดูกาลราคาตกต่ำให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น