นศ.พยาบาล ทั้งเชียงราย-พะเยา ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวช รพ.สวนปรุง

0
64
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับคณาจารย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 45 คน ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาล ฯ พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูพี่เลี้ยงดีเด่น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น