“สูงวัย ม่วนใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น” แม่เหียะส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0
293
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยต่อยอดเครือข่ายผู้สูงอายุทางอากาศ “แม่เหียะโมเดล” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุผ่านทางวิทยุ โดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า 200 คน ผ่านแนวความคิด “สูงวัย ม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น” โดยภายในงานจัดให้มีการอบรมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณค่า และมีความสุข โดยวิทยากรมืออาชีพ ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ จากรุ่นเริ่มต้นสู่เครือข่ายต่อยอดผู้สูงอายทางอากาศ มีการต้อนรับเครือข่ายจากนักเรียนรุ่นเดิมสู่เครือข่ายต่อยอด อย่างชื่นมื่น จากนั้นมีการมอบวิทยุ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า รู้สึกปราบปลื้มใจมาก ที่มีผู้สูงอายุในตำบลแม่เหียะ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทม.แม่เหียะ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมไปถึงได้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยเดียวกัน และคนต่างวัย เกิดช่องว่างทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชุมชน ภาคส่วนอื่นทั้งในท้องถิ่นและในส่วนกลาง ในการร่วมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขต่อไปสำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ “แม่เหียะโมเดล” แห่งแรกของประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านคลื่นวิทยุ ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 7 เม.ย. 62 ในเวลา 16.05 น.-16.30 น. ออกอากาศทาง สถานีวิทยุมก. AM612 KHz โดยจัดให้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนผ่านทางอากาศ แบ่งเป็นทั้งหมด 3 เทอม เทอมละ 11 ตอน หากเรียนจบจะมีการสอบวัดผล เพื่อประเมินผลการรับรู้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น