จ.น่าน จัดกิจกรรมอบรมการขายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ ลาซาด้า

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมน่านบูติก โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้า จ.น่าน ร่วมกับ อบจ.น่าน จัดกิจกรรมอบรมการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ลาซาด้า เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับผู้ประกอบการน่าน ผ่านระบบแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโต และมีมูลค่าสูงสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของตลาด โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ขายบนลาซาด้า กว่า 7 ปี แนะนำและอบรมวิธีการสอนทีละขั้นตอน
และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม หอการค้า จ.น่าน ตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีหน้าร้าน และพร้อมขายสินค้าผ่านระบบลาซาด้าได้ ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น