นอภ.แม่สรวย ร่วมกับ ผจก.ธ.ก.ส.มอบรถยนต์ และ จ.ย.ย.ออมทรัพย์ทวีโชค

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบรางวัลร่วมกับ นายทรงเกียรติ กุญชร ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่สรวย โดยมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ออมทรัพย์ทวีโชค รถยนต์โตโยต้า Revo Smartcab Zedition ให้แก่ นายทองอินทร์ กองพินธ์ อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.16 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมมอบรถ จ.ย.ย.จำนวน 6 คัน ให้กับ นายบุญส่ง ชัยชนะ ,นางกมลรัตน์ อภัยพนันธ์ ,น.ส.สุดา ตามี่ ,นางสายพิมพ์ อุเทียม ,นางจินาพร มั่งมูล และนางอะหมี่นะ วาสีอนุรักษ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่จับรางวัลได้ ณ หอประชุม อ.แม่สรวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น