นอภ.เวียงป่าเป้า นำทุกภาคส่วน ออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมคณะกิ่งกาชาด มอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อนำส่วนราชการทุกภาคส่วน ไปจัดบริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ณ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาคม บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี อปท. สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ออกให้บริการประชาชน

จากนั้น นอภ.เวียงป่าเป้า พร้อมด้วย นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิ่งกาชาด อ.เวียงป่าเป้า น.ส.วราภรณ์ วงค์น้ำนอง ปลัดอำเภอ พร้อมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เจดีย์ และสมาชิกกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ใน ต.แม่เจดีย์ จำนวน 10 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!