เตรียมเพิ่มจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอีก 10,000 จุดทั่วประเทศ ขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูล

ตามที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐให้เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเน็ตประชารัฐเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องขยายให้ทั่วถึงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูล การขายสินค้าออนไลน์ การบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษา รวมถึงการบริการของภาครัฐ ซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้วจำนวน 1,158 หมู่บ้าน และต้องขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปนั้น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ได้เตรียมดำเนินการเพิ่มจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอีก 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อเติมในจุดที่มีปัญหา คือ จุดที่มีอยู่แล้วแต่มีการใช้งานในจุดนั้นจำนวนมาก ทำให้ความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ตช้าหรือใช้งานไม่ได้ และเพิ่มเติมในจุดที่ห่างไกลกับหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ
พร้อมลงพื้นที่สุ่มตรวจในพื้นที่ที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐโดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่าเน็ตประชารัฐใช้งานได้จริงหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนถึง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถึงเรื่องการใช้งานเน็ตประชารัฐหลายจุดไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่แจ้งไว้
นอกจากนี้ยังแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ไปติดตามดูแล เพื่อตรวจสอบดูว่า เน็ตประชารัฐในแต่ละพื้นที่สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง หากพบปัญหาเน็ตประชารัฐใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น