อ.แม่สรวย จัดกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 350 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย ระหว่างวันที่ 3–25 เมษายน 2562 และวันที่ 5–10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นผู้ถือพานอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา) ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!