ป.ป.ส. ร่วมกับสน.ท่าเรือ กวาดล้างแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ภายใต้การอำนวยการของนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้นายพงษ์ธร พัฒนภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.กทม. รวม 40 นาย ณ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดการปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” การดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป้าหมายเป็นนักค้ายาเสพติดที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนผ่านทางสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 และเป้าหมายจากการสืบสวน
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ผลการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นชุมชน จำนวน 6 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ 1-4 ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย เป้าหมายที่ 5 สามารถจับกุมตัวนายเอกลักษณ์ พ่วงพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.500/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 96.77 กรัม และตรวจยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เป็นสมุดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสด สร้อยคอสีเหลืองลักษณะคล้ายทอง จำนวน 2 เส้น แหวนลักษณะคล้ายทอง จำนวน 2 วง พระเครื่องพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง จำนวน 3 องค์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เป้าหมายที่ 6 พบผู้เสพเมทแอมเฟตามีน จำนวน 2 ราย

ภายใต้การปฏิบัติการนี้ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 11 กันยายน 2562 มีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 15,834 ราย ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนแล้ว จำนวน 13,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.4 ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. จะบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อกดดันผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ร่วมแสดงความคิดเห็น