ผู้สูงอายุ จ.พะเยา รวมกลุ่มผลิตโคลนพอกอาการปวดเมื่อยสร้างรายได้

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม รวมกลุ่มผลิตโคลนพอกสมุนไพร หรือสปาหัวเข่า เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจและสังคม ในการแพทย์ โดยการใช้สมุนไพรบำบัด สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อนบ้าน และสังคม ซึ่งใช้กรรมวิธีทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อิงความเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการรักษาความเจ็บป่วยแบบองค์รวมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้านสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ กำลังช่วยกันทำการผลิตโคลนพอกสมุนไพร ที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หลังจากใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรเข้าทำการบำบัดโรคดังกล่าว โดยวิธีการทำดินจอมปลวก มาทำการตำบดและผสมคลุกเคล้ากับน้ำต้มสมุนไพร ที่มีส่วนประกอบ คือ สะเดา บอระเพชร เจียวกู้หลาน ขี้เหล็ก ย่านาง จากนั้นก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มเคี่ยวให้เหนียวข้น จากนั้นก็จะนำดินดังกล่าวมาตากให้แห้งและบดเป็นผง หากจะใช้ก็นำมาผสมน้ำ และทำการพอกบริเวณที่ปวดเมื่อย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที หากมีอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะทำการล้างในทั้นที ซึ่งจะทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลง

 

นายสุทธิวัฒน์ จำรัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอกคำใต้ อายุ 65 ปี กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพด้วยการที่แนะนำสมุนไพรพอกหัวเข่าโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ให้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้นำภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิมมาใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นวิธีการธรรมชาติบำบัด
ซึ่งผู้สูงอายุก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันอังคาร โดยจะนำสมุนไพรในพื้นบ้านที่มีอยู่มาร่วมกันจัดทำโคลนพอกอาการปวดเมื่อยดังกล่าว โดยอาศัยสมุนไพร และไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสารเคมีอย่างอื่น สมุนไพรที่เราได้จากพื้นบ้านมารวมกัน อีกอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ได้มาร่วมกัน ได้มาพูดคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบำบัด ซึ่งผู้สูงอายุในพื้นที่ยังให้บริการโคลนพอกให้กับผู้คนทั่วไปที่สนใจ โดยค่าใช้จ่ายนั้นก็จะคิดตามกำลังศรัทธาของผู้ใช้บริการ แต่หากจะซื้อนำกลับไปใช้ที่บ้านก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ในราคาชุดละ 100 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้จำนวน 5 ครั้ง
สัมภาษณ์ นายสุทธิวัฒน์ จำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น