เปิดบ้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ Open House มทร.ล้านนา

วันที่ 10 กันยายน 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตร” งาน “Open House Hands-on RMUTL 2019” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแนะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ให้กับนักศึกษา ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรเข้าใจในบทบาทการพิมพ์มากยิ่งขึ้นในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมสาธิตการตัดสติกเกอร์ สำหรับให้นักเรียนติดตกแต่งกล่องตามจินตนาการ ได้รับความสนใจจากนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ณ บริเวณ ใต้อาคารเรียนสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น