กกท. นัด 10 จังหวัด ร่วมคัดเมืองกีฬารุ่น 2 เชียงราย ขอร่วมด้วย

กกท. นัด 10 จังหวัดโชว์วิสัยทัศน์ชิงสปอร์ตซิตี้รุ่น2ปี63 หลังจากที่ได้มีการจัดเมืองสปอร์ตซิตี้ ในรุ่น 1 ผ่านไปแล้ว ทาง กกท. ก็ออกหนังสือนัดอีก10จังหวัดโชว์วิสัยทัศน์ชิงสปอร์ตซิตี้รุ่น 2 ปี 63 มีแทบทุกภาคขอร่วมคัด ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคใต้
ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (สปอร์ตซิตี้) ครั้งที่ 3/2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อ 12 ก.ย. 62 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องกำหนดการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยในช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.10 น. ตามลำดับ โดยจังหวัดที่ร่วมนำเสนอ ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี, จ.เชียงราย, จ.นครราชสีมา, จ.จันทบุรี, จ.ยะลา
และช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.10 – 17.30 น.ประกอบด้วย จ.พัทลุง, จ.สงขลา, จ.ตรัง, จ.ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดมีเวลาการนำเสนอจังหวัดละไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็น การนำเสนอ 20 นาที และการตอบข้อซักถาม 10 นาที
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกำหนดการแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา และพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเรียนเชิญ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีทีวีกีฬา (ที-สปอร์ต เเชลเเนล) และทางออนไลน์ ผ่านยูทูบ และเฟซบุ๊ก ของที-สปอร์ต เเชลเเนล

ร่วมแสดงความคิดเห็น