โรงเรียนวัดบวกครกเหนือต้อนรับครูเมืองจันทบุรี

เมื่อ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี สพป.ชม.4 ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต 1 จำนวน 32 ท่าน 
ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ได้บรรยายสรุปแนวทางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ สู่นักเรียนมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 3R8C และพาเยี่ยมชมกิจกรรมทรูปลูกปัญญา และกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสูการปฏิบัติด้วยกระบวนการ Active learning ตัดตุง ตองลาย และทำดอกไม้จันทน์ การมีงานทำสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!