ทำบุญทอดผ้าป่า 94 ปี และ 470 ปี พระฐาตุเชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน

โรงเรียนพุทธิโศภน โดยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน อดีตครู ครูอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่าและถวายโคมบูชาพระธาตุเชษฐา เนื่องในโอกาส 94 ปี โรงเรียนพุทธิโศภนและครบรอบ 470 ปี พระฐาตุเชษฐา เพื่อหาทุนในการสร้างวิหารศาลาธรรม บริเวณด้านหน้าพระธาตุเชษฐา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ใช้เป็นสถานที่พักรอรับนักเรียนของผู้ปกครอง และเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่โรงเรียนพุทธิโศภนก่อตั้งมาครบ 94 ปี นอกจากมีการทำบุญถวายผ้าป่าในกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพุทธิโศภน จำนวน 105 ทุน ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน อ. เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!