นายกเทศบาลตำบลช้างเผือกไม่ทิ้งประชาชน เดินหน้าโครงการเยี่ยมคนไข้ติดเตียง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต. บ้านเจ็ดยอด อสม.ตำบลช้างเผือก และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลช้างเผือก เดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเจ็ดยอด 2 พร้อมมอบของที่ระลึกและผ้าอ้อมให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 4 ราย
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เปิดเผยว่า เทศบาลฯ ทำกิจกรรมใหญ่ ในการบริการประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไม่ว่าโครงการต่างๆ อย่างมากมายแล้ว แต่ เราไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าประเภทคนสูงอายุ ผู้ป่วย คนด้อยโอกาสต่างๆ แต่อย่างใด ซึ่งเทศบาลฯ เองได้มีโครงการเยี่ยมคนไข้ติดเตียงเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย เป็นการให้กำลังใจ และมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นประจำ อนึ่งคนกลุ่มนี้จะได้มีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จะได้มีกำลังใจด้วยว่า ยังมีผู้นำในท้องที่ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเขา ทางเทศบาลฯ พร้อมช่วยเหลือ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และได้ไปเยี่ยมพวกท่านเป็นประจำอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น