สวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ฯ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ จากองค์การสวนสัตว์ พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมหารือติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิควิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น