รพ.สวนปรุง ออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ มอบสื่อความรู้สุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 โรงพยาบาลสวนปรุง จัดทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ พร้อมนำสื่อความรู้สุขภาพจิต ทั้งสื่อภาพ และเสียงโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ และปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และครู ในโครงการ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท.พบปะประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.ดอนเปา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้หน่วยงานใดสนใจ สื่อความรู้ดังกล่าว โทรศัพท์สอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0 5390 8500 ต่อ 60238 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น