องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

คืนวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ เป็นประธานงานเปิดตัวองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม และพิธีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562-2563 โดยคณะกรรมการจัดงาน ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ “104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ปีที่ 104 ประจำปี 2562-2563 ได้แก่ น.ส.นฤมาศ ชื่นกระมล น้องปังปอนด์ หมายเลข 12 อายุ 18 ปี 9 เดือน สถานศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ชื่อบิดา ด.ต. สมจิตร ชื่นกระมล อาชีพรับราชการตำรวจ มารดา นางรัตนา ชื่นกระมล อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนา ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยการเสี่ยงทาย (ปั่วะปวย) รอบที่ 9 เป็นคนที่ 3 ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา จ.นครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น