พระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยวไหว้พระในหน้าฝนมาเมืองสามหมอกนมัสการ “พระเจ้าพาราละแข่ง” พระพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ วัดหัวเวียง วัดหัวเวียง ตั้งอยู่ ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อ “วัดหัวเวียง” จากสมัยก่อนที่วัดนี้สร้างอยู่บริเวณหัวเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญรุ่งเรืองรุกคืบเข้ามา มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงแรมเพิ่มขึ้น ทำให้วัดหัวเวียงที่เคยอยู่หัวเมือง กลายมาอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนแทน วัดหัวเวียง สร้างขึ้นเมื่อปี 2406 มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดหัวเวียงดังนี้ พระเจ้าพาราละแข่ง วิหารพระเจ้าพาราละแข่ง วัดหัวเวียงเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าพาราละแข่ง” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระเจ้าพาราละแข่งสร้างขึ้นโดยหล่อจำลองแบบจาก “พระมหามุนี” พระเจ้าพาราละแข่งองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยที่สวยงามมาก พระเจ้าพาราละแข่งหล่อทองเหลืองขึ้นเป็นท่อนๆ มีทั้งหมด 9 ท่อน โดยมี “ลุงจองโพหย่า” เป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าพาราละแข่งล่องมาตามแม่น้ำปาย แล้วนำมาประกอบเป็นองค์พระที่วัดพระนอน จากนั้นจึงย้ายมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียงวิหารพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นวิหารสร้างจากไม้ทั้งเรียงซ้อนป็นชั้นๆ ตัว หลังคาวิหารพระเจ้าพาราละแข่งสร้างเป็นแบบเรือนยอดปราสาทซ้อนกันหลายชั้น ด้านบนสุดของวิหารพระเจ้าพาราละแข่งเป็นฉัตรโลหะ ขอบและชายเป็นสังกะสีฉลุเป็นลวดลายสวยงามตามแบบศิลปะไทยใหญ่ ติดต่อ/ วัดหัวเวียง ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.302464,97.965780

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!