ม.ล.สราลี กิติยากร ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ อบต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ ม.ล.สราลี กิติยากร ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รอง ผวจ.แพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนชาว ต.วังธง ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมพิธีทางศาสนา ในพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน 10 ตัว ด้วยการคล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า
ทั้งนี้ กระบือทั้ง 10 ตัว พระอธิการประดิษฐ ฐิตสจโจ (คำวรรณ) เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง บริจาค 2 ตัว ม.ล.สราลี กิติยากร ร่วมบริจาค จำนวน 7 ตัว และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ บริจาค 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ซึ่งเกษตรกรจะได้นำกระบือไปเลี้ยง เพื่อขยายพันธุ์ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!