ได้ฤกษ์เปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.แพร่ หลังปรับปรุงพื้นที่ เพิ่มศักยภาพด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ ซึ่งห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแพร่เปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติมายาวนานกว่า 15 ปี พื้นที่ให้บริการประกอบด้วย พื้นที่ให้การรักษาและทำหัตถการเพียง 50 ตารางเมตร พื้นที่ทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยวิกฤต 25 ตารางเมตร และไม่มีพื้นที่สำหรับสังเกตอาการผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม : แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งไม่มีพื้นที่ในการรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่นกรณีการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่ หรือกรณีการเกิดสาธารณภัย
ทางโรงพยาบาลแพร่ ได้ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่และออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลแพร่งบประมาณทั้งสิ้น 6,876,800 บาท แต่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินยังประสบปัญหาเรื่อง ความไม่ทันสมัย อุปกรณ์และครูภัณฑ์ทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่จึงได้จัดทำโครงการระดมทุน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล มีรายรับทั้งสิ้น 15,032,171.10 บาท และกิจกรรมวิ่งเพื่อให้ มีรายได้จากค่าสมัครวิ่ง และผู้ให้การสนับสนุนอีก 35 ราย เป็นเงิน 7,784,942.22 บาท รวมทั้ง 2 กิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,836,162.32 บาท ทางโรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ขาดแคลนให้แก่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 31 ราย การเป็นเงินทั้งสิ้น 23,787,000 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในการช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่รวดเร็ว และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!