ธารน้ำใจจาก BAM เพื่อเด็กด้อยโอกาส-ขาดแคลน แก่นักเรียน จ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายสุเทพ บุญยงค์ ผจก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ สำนักงานนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ จ.แพร่ ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1และ เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน
นายสุเทพ บุญยงค์ ผจก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นองค์กรสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้ และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
ผจก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวต่ออีกว่า BAM นอกจากจะทำหน้าที่ตามภารกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม และสนับสนุนและมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสังคม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดย BAM ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันยังมีนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ และมีสภาพขาดแคลน จึงจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 12 ปี ทำการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ในปี 2562 นี้ BAM สำนักงาน จ.แพร่ ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 36 ทุน จึงได้ร่วมกับสพป.เขต 1-2 สำรวจและคัดเลือกนักเรียนที่ประสบความยากลำบากและขาดแคลน จำนวน 36 คน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดังกล่าว ดังนั้นในวันที่ 16 กันยายน 2562 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน จ.แพร่ จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 6 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท นอกจากนี้ BAM ยังได้มอบหนังสือศาสตร์พระราชาแก่โรงเรียน เพื่อนำบริการในห้องสมุดโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียนๆ ละ 1 ชุดด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง, โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน, โรงเรียนบ้านคุ้มบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม), โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ และโรงเรียนบ้านวังชิ้น
สำหรับการมอบทุนครั้งนี้ มี นายสุพจน์ บุญยงค์ ผู้จัดการ BAM สำนักงานนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้แทนคลัง จ.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย และมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ นำโดย คุณปรียานุช สุขขำ ผู้จัดการ BAM สำนักงาน จ.แพร่ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานมอบทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!