องคมนตรี ประชุมแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการหลวงอินทนนท์

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ให้พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการหลวงและพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อให้การดำเนินการของสถานีเกษตรหลวง ในพื้นที่โครงการหลวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง นายหมวดเอก จิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และทั้งร่วมประชุม โดย พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ พึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น