ชุดจัดระเบียบสังคมลำพูน ตรวจร้านจำหน่ายสุราให้กับนักท่องเที่ยวอ่าง เก็บน้ำแม่วังส้าน

วันที่ 18 ก.ย. 62. เวลา 14:00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัด จ.ลำพูน , นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 ร่วมกับชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง(พยัคฆ์เทวี) นำโดย นายภัทรพล ผัดดวงธรรม ป้องกัน จ.ลำพูน , ฝ่ายปกครอง อ.ป่าซาง , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมสมาชิก อส. ออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อ.ป่าซาง โดยเข้าตรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ม.5 ต.นครเจดีย์ ภายหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสว่ามีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนักท่องเที่ยวจริง

จากการตรวจสอบ พบว่ามีผู้ประกอบการ จำนวน 4 ร้าน แต่ละร้านมีการสร้างซุ้มที่นั่งสำหรับให้นักท่องเที่ยว(ลูกค้า) นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ำแม่วังส้านอยู่ติดกับน้ำ จากการตรวจสอบภายในร้านทั้ง 4 ร้าน พบว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรากลั่นและสุราแช่) มาแช่เย็นเตรียมไว้จำหน่าย จำนวน 2 ร้าน ทางผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ไม่มีใบอนุญาตขายสุรามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ทาง สนง.สรรพสามิตพื้นที่ สาขาบ้านโฮ่ง จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับในข้อหา “ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต” รายละ 3,000 บาท ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข ของกระทรวงมหาดไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!