จ.น่าน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมน่านบูติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดยมี นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กับหอการค้าจังหวัดน่าน และคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดน่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นิยมซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ตลาดสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จึงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ และระบบ E-Commerce สามารถขยายผลความรู้ และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ไปยังผู้ประกอบการ และผู้สนใจรายอื่นๆ ในจังหวัดน่าน ด้วยการดำเนินโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจ จำนวนรวม 30 คน มีระยะเวลาการอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19–20 กันยายน 2562 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ E-Commerce การขายสินค้าออนไลน์ และสามารถขยายผลความรู้ และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ไปยังผู้ประกอบการ และผู้สนใจรายอื่นๆ ในจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาวะเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ซึ่ง Internet เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การค้า-ขาย การตลาดก็เช่นเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ คือ เราต้องมีเทคนิค วิธีการนำเสนอ การขาย การสร้าง Content ที่น่าสนใจ เพราะในโลกตลาดสินค้าออนไลน์ย่อมต้องมีการแข่งขันกันสูง
ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างความน่าสนใจ เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับสินค้าของเรา การที่หอการค้าจังหวัดน่าน และคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดน่าน ได้นำเสนอโครงการฝึกอบรมการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่จะต้องดำเนินการ ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับผู้ประกอบการน่านผ่านระบบแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตและมีมูลค่าสูงสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของตลาดโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ขายบนลาซาด้ากว่า 7 ปี แนะนำและอบรมวิธีการสอนทีละขั้นตอน และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม หอการค้าจังหวัดน่านตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีหน้าร้านและพร้อมขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!