องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงพยาบาลแพร่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ กันยายน 2562 ที่โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ
แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ กล่าวรายงานความเป็นมาว่าอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลแพร่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 119,490,000 บาท จากเงินงบประมาณปี 2559-2561 เริ่มทำการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นปีที่ระบบการสาธารณสุข (แผนปัจจุบัน) ของไทยมีวาระอายุครบรอบ 100 ปี ลักษณะอาคารเป็นอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ขนาด 156 เตียง ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 หอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมอง และโรคศัลยกรรมกระดูก ชั้นที่ 2 หอผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมกระดูกชาย ชั้นที่ 3 หอผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้นที่ 4 หอผู้ป่วยโรคทางตา หู คอ จมูก และชั้นที่ 5-8 หอผู้ป่วยพิเศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีกล่าวว่า การสาธารณสุขไทยนั้นนับว่าเป็นมีความก้าวหน้าอยู่ในลำดับที่ 9 ของโลก แต่การรักษาผู้ป่วย นอกจากผู้ป่วยต้องมาหาหมอแล้ว ในทางกลับกันหมอต้องลงไปหาผู้ป่วยด้วย เพื่อให้การรักษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมารักษาได้ โดยโรงพยาบาลแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะได้ร่วมกันรักษาผู้ป่วยด้วยคุณธรรม มีน้ำใจ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่จะทำให้ความสุข ความสบายใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจากนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม และมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยภายในอาคาร 100 ปี การสาธารสุขไทย โรงพยาบาลแพร่ด้วย
และเวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลแพร่ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องแก้วโกศัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลแพร่ โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาลลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
สำหรับประวัติโรงพยาบาลแพร่นั้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ทางกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขให้ประชาชนจังหวัดแพร่ ปี 2498 เปิดบริการรักษาผู้ป่วย เริ่มจากการมีอาคาร 2 หลัง จำนวนบุคลากรเริ่มต้น 22 คน ตึกผู้ป่วยในรองรับผู้ป่วยจำนวน 25 เตียง ปี 2518 บุคลากรเพิ่มจาก 22 คน เป็น 150 คน จำนวนเตียงผู้ป่วย 250 เตียง ปี 2540 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น คือ ตึกเฉลิมรักษ์ ปี 2541 เปิดทำการอาคารไมตรีประชา จำนวน 5 ชั้น 114 เตียง ปัจจุบันเป็นหอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม ปี 2543 เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น และระบบการบริการผู้ป่วยนอกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ปี 2549 โรงพยาบาลแพร่ ผ่านการรับรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 4 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ 2562 โรงพยาบาลแพร่เปิดทำการครบ 64 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ประกอบด้วย แพทย์ 94 คน ทันตแพทย์ 14 คน เภสัชกร 39 คน พยาบาลวิชาชีพ 486 คน บุคลากรอื่นๆ 835 คน รวมบุคลากรทั้งหมดจำนวน 1,468 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!