กลุ่มภาคเหนือตอบบน1 จัดงานNorthern Long Stay Fair 2019 กระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Northern Long Stay Fair 2019 กระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในพื้นที่ก่อนช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะขยายตัวเพิ่มถึง 100,000 คนภายในปี 2563 โดยเฉพาะการขยายตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งบุตรหลานมาศึกษาโรงเรียนนานาชาติ คาดมูลค่าเศรษฐกิจของลองสเตย์จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานงาน Northern Long Stay Fair 2019 ที่ที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม   การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวหรือ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุในภาคเหนือมากกว่า 80,000 คน ส่วนใหญ่จะพำนักระยะยาวที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 50,000 คน และคาดเพิ่มเป็น 100,000 คนภายในปี 2563 โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มชาวจีนที่นิยมนำบุตรหลานมาศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นและได้ติดตามมาพำนักในพื้นที่
ทั้งนี้สถิติของนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาก คืออังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ ที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มชาวจีน และญี่ปุ่นที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่มากถึง 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ กิจกรรม Northern Long Stay Fair 2019 ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ขึ้น โดยมีองค์กรภาคเอกชน และภาคการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 20 บู้ธ ที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น