สพม.35 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดพัฒนาสำนักงาน

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.เขต 35 จิตอาสาพระราชทาน 904 นำคณะจิตอาสา ทำกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณรอบสำนักงานและที่สาธารณะ ทาสีรั้วสำนักงาน โดย สพม.เขต 35 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ต้านการทุจริต มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ณ สพม.เขต 35

ร่วมแสดงความคิดเห็น