โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดน่าน ตามโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมจำนวน 21 จังหวัด โดยจัดประชุมรับฟังนโยบายและกิจกรรมเวทีกลางแจ้ง จำนวน 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีษะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม และจำนวน 11 จังหวัด ประชุมรับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย จังหวัดอุตรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ และได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนที่จังหวัดน่าน นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดน่าน ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทุกหน่วยงาน นำข้าราชการและพนักงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับฟังนโยบาย “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน
โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งมีการถ่ายทอดสัญญาณการจัดกิจกรรมไปยัง 21 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย โดยจุดหลักของงานจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยจะมีการจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ส่วนกิจกรรมที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ มีการรับฟังนโยบายผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลและทำกิจกรรมในห้องประชุม
หลังจากนั้น ได้มอบต้นไม้ผลและอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกร และปล่อยขบวนรถโมบายไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อแจกเมล็ดพันธุ์พืช หญ้าอาหารสัตว์ ให้คำแนะนำการฟื้นฟูดูแล ด้านพืช สัตว์ ประมง ตั้งจุดซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร โดยจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำน่าน จำนวน 2 แสนตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นำส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!