ไฟท้ายซิ่งผิดกฎหมาย! รถยนต์มีโทษปรับ 2,000 บาท ประชาชนสามารถถ่ายรูป ส่งแจ้งจับได้ทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืน ดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดตามตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของรถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ที่มีการแก้ไขดัดแปลงโคมไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่น หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบ หรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป มีความผิดตามมาตรา 12 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หากประชาชนพบรถที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่
1.E-mail : [email protected]
2.LINE : 1584 กรมการขนส่งทางบก
3.Facebook : https://www.facebook.com/dlt1584/ หรือ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”
โดยต้องแนบหลักฐานเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ระบุสถานที่ เวลาที่พบเหตุ ชื่อและข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กรมการขนส่งทางบก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!