สวนสัตว์เชียงใหม่จัดซ้อมแผนรับมือในกรณีฉุกเฉินสัตว์หลุด ออกจากส่วนจัดแสดง

สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการซ้อมแผนการรับมือในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีสัตว์หลุดออกจากส่วนจัดแสดง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อมีจิงโจ้กระโดดหลุดออกมาจากส่วนจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐาน
โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งสองท่าน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย, งานต่างๆเข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
สำหรับการจำลองเหตุการณ์สมมติให้เจ้าหน้าที่เป็นจิงโจ้หลุดออกจาก
ส่วนแสดงแล้ววิ่งตกใจทำร้ายนักท่องเที่ยวหน้าส่วนแสดง จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ ประกาศแจ้งนักท่องเที่ยวทราบ

เพื่อระมัดระวังและทำการควบคุมพื้นที่พร้อมทั้ง นำคนเจ็บขึ้นรถไป
ส่งโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ได้ช่วยกันใช้สแลนล้อมจับจิงโจ้ โดยให้สัตวแพทย์ที่ได้แจ้งเตรียมความพร้อมแล้วมาทำการยิงยาสลบเพื่อให้จิงโจ้สลบ แล้วช่วยกันหามจิงโจ้กลับจากเข้าสู่ส่วนแสดงเดิมจากนั้นเจ้าหน้าที่ช่างได้เข้าพื้นที่ทำการซ่อมกรงให้เป็นปกติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น