ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนยางเปา ทนพฤติกรรม ผอ.ไม่ไหว รวมตัวขับไล่ให้พ้นจากพื้นที่

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 26 ก.ย. 2562 ผู้ปกครอง และนักเรียน บ้านยางเปา เหนือ และยางเปาใต้ หมูที่ 2 และ 24 จำนวน 500 คน ได้รวมตัวกันมาชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ นายจรัส สุพรรณ ผอ.รร.บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนางบุญญานุช ใจจิตตา (ครูป๋อง) ให้ออกจากพื้นที่ภายในเวลา 24 ชม. สาเหตุเนื่องจากมีการบริหารโรงเรียนไม่โปร่งใสที่เป็นปัญหามานานหลาย
โดยสามารถสรุป กรณี นายจรัส สุพรรณ ผอ.รร.บ.ยางเปาใต้ ได้ดังนี้
1. การทุจริตค่าอาหารกลางวัน เนื่องจากเด็กนักเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าอาหารกลางวันของโรงเรียนไม่พอกินและขาดคุณภาพ
2. ทุจริตการก่อสร้างอาคารภายในโรงเรียนสร้างไม่ได้คุณภาพ แต่ลงนามในเอกสารให้ผ่าน
3. กรณีเรื่องมียอดเด็กพักนอนในโรงเรียนมีจำนวน 60 คน แต่มีการรายงาน มีจำนวนมากขึ้น 150-160 คน
นอกจากนี้ผู้ปกครองไม่พอใจ นางบุญญานุช ใจจิตตา ครู รร.บ้านยางเปาใต้ กรณี นำน้ำผลไม้ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ (ภาคเอกชน) เพื่อให้แจกจ่ายแก่เด็กนักเรียน เมื่อ 28 ส.ค. 62 แต่นางบุญญานุช นำไปขายให้กับเด็กนักเรียนในราคากระป๋องละ 3 บาทดังนั้นการที่ผู้ปกครองรวมตัวกันประท้วงในวันนี้ เพื่อต้องการให้บุคคลทั้งสองคนออกจากพื้นที่ภาย 24 ชม. และให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คลายปัญหาตอบผู้ปกครองและนักเรียนต่อ สำหรับโรงเรียนบ้านยางเปามีจำนวนนักเรียน 400 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาที่ 3 นอกจากนี้โรงเรียนยังรับเด็กที่มีบ้านไกล เดินทางมาโรงเรียนลำบากมากินนอนอยู่กับโรงเรียนบางส่วนอีกด้วยอย่างไรก็ตามได้มีแหล่งข่าวในพื้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม ออกเปิดเผยว่าพฤติกรรมผู้บริหารและคุณครูในพื้นที่อีกหลายโรงเรียนที่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ แต่ผู้ปกครองไม่กล้าออกมาขับไล่เหมือนในครั้งนี้ อยากจะให้หน่วยงานระดับจังหวัดลงมาตรวจสอบเพื่อไม่ให้นักเรียนถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างทุกวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!