สพป.แพร่ เขต 1 อบรมสัมมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ในการดำรงชีพหลังเกษียณอายุ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้เป็นประธานในการจัดแสดงมุทิตาจิตให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยใช้ชื่อในจัดงานว่า โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศกศึกษา ในการดำรงชีพหลังเกษียณอายุราชการ โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากพระสงฆ์และได้รับเมตตาจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มาเปนประธานสงฆ์พร้อมได้แสดงสัมโมทนียกถา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 83 คน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนผู้ติดตามในห้องประชุม และมีการถ่ายทอดสดทางยูทูป สพป.แพร่ เขต 1
หลังพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต เขต 1 ประธานในพิธีและเป็น 1 ใน 83 คน ที่เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2562 ได้บรรยายถึงการดำรงชีพและการปฏิบัติอย่างไร หลังเกษียณอายุราชการและให้การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยืนยาว ด้วยสุขพลามัยที่แข็งแรง จากนั้นได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และนายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผอ.รร.อนุบาลแพร่ เป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ ได้กล่าวขอบคุณ สพป.แพร่ เขต 1 ที่จัดงานในวันนี้ ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่ เป็นคณะ มอบของที่ระลึกจากคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี จากนั้นได้แยกย้ายกันแสดงความยินดีตามสถานที่ที่แต่ละคนได้จับจองไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!