สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน”

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร จัดงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ท่านได้แก่ นายบุญช่วย เวศนารัตน์(รองผอ.สพป.ชม.2) นายอารมณ์ บ้านใหม่(รองผอ.สพป.ชม.2) นางสุมิตรา กันธิยะ(ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ดร.ดารณี ประยูรวงษ์(ศึกษานิเทศก์) นายสมชาย จอมหาญ(ช่างไฟฟ้า) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ตังแต่เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีขบวนแห่กลองยาวนำผู้เกษียณเข้าสู่ห้องจัดงาน การแสดงวีดีทัศน์ มอบของที่ระลึก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิต การแสดงของบุคลากรจากแต่ละกลุ่ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน โดยการจัดงานครั้งนี้บุคลากรทุกคนของใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมใจกันจัดขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!