บ้านโฮ่งนอกแม่ริมจัดอบรมละเลิกสุราและการแข่งขันกีฬาชุมชนคนงดเหล้าปีที่7.

นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการละ เลิก สุราในชุมชน ปีที่7 ของบ้านโฮ่งนอก ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรม จากการดำเนินงานของนายประสงค์ คำอยู่ กำนันตำบลแม่แรมและประชาชนบ้านโฮ่งนอก และกลุ่ม อสม.ต.แม่แรม หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดช่วงเช้ามีการอบรม โดยนิมนต์พระครูวัดกุมภประดิษฐ์มาบรรยายให้ความรู้ จากนั้นภาคบ่ายจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนคนงดเหล้า ทั้งกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก รวมถึงการแจกรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงานอีกด้วย ณ สนามสนามกีฬาบ้านโฮ่งนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!