เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลโลก โดยล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณจากปี 2562 จำนวนเงินกว่า 130 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจสอบ และพบว่าภายในโครงการหลายจุดเริ่มมีการเสื่อมโทรม ตามสภาพของกาลเวลา เช่น โซนแสดงน้ำพุ ศูนย์อาหาร เป็นต้น

จึงมีการวางแผนงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ ของแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเสริมสร้างความทันสมัยเข้าไปมากขึ้น เพื่อก้าวสู้เป้าหมายที่จะนำ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นี้ให้ไปสู้แหล่งท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส (World Class)
ซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นปรับปรุงสถานที่ ตามโครงการได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม ของปี 2563 โดยนอกจากการปรับปรุงแก้ไขสถานที่แล้ว ยังจะมีการพัฒนากิจกรรมอีกหลายส่วน ได้แก่
  • พัฒนาเส้นทางจักรยานวิบาก ให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น
  • จัดตั้งร้านกาแฟ “คาเฟ่อเมซอน” (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 )
  • เปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรออร์แกนิก ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์
  • ติดตั้งหุ่นรูปสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ บริเวณด้านหน้าของโครงการ

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาในปี 2562 มีสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าชม “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีจำนวนกว่า 650,000 คน ซึ่งคาดว่าในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 230 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 ล้านบาท
ซึ่งจากการสำรวจนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้ามา คือ กลุ่มคนเอเชีย และชาวจีน อีกทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2563 นี้ เพื่อเป็นการขยายฐานของนักท่องเที่ยวมากขึ้นทาง “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียด้วย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแนวโน้มเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น