พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักศาสนศึกษา เนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 77 ปี 57 พรรษา
เวลา 08.30 น.พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน พระเทพปริยัติ ทอดผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 09.00 น. พระเทพปริยัติ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
1)พระครูสุตพัฒโนดม , ดร. 2)พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร , ดร. 3)พระครูวิวัยธรษัฏฐพรรษ อคฺคธมฺโม พระครูสุตพัฒโนดม , ดร.ถวายสักการะแด่พระเทพปริยัติ พลตรี นเรศร์ จิตรักษ์ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ทั้ง 3 รูป พระมหาเถรานุเถระ จำนวน 84 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ภายในงานมีคณะสงฆ์ ประชาสาธุชนร่วมถวายมุติตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ ตลอดทั้งวัน มีโรงทานร่วมงานกว่า 100 โรง ณ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!