เริ่มวันนี้! ผู้ป่วย สิทธิ์บัตรทอง 4 โรค หาหมอแล้ว เลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ จากนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข อนุทิน ชาญวีรกูล กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.จะเริ่มให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ โดยเป็นระบบสมัครใจ ไม่บังคับผู้ป่วย ผู้ป่วยที่สนใจหากเข้าเกณฑ์ 4 เงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้สิทธิ์บัตรทอง
(2) ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช
(3) แพทย์วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้
(4) ผู้ป่วยสมัครใจยินดีไปรับยาที่ร้านยา
โดยผู้ป่วยที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องยาของโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นมี 50 โรงพยาบาล และ 500 ร้านยา เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล และร้านยาที่เข้าร่วมได้ที่ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR1JMqcaZjgOG5TMqXntfOSQ6XwOJCgvJ3jhxYrKyQClkl2VJ1mYZFuaREE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!