จนท.บ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ทต.บ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อม นางจินดารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดฯ และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ตาก นายกเหล่ากาชาดฯ และแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น