ดอยอินทนนท์ สร้างสถิติใหม่ เก็บเงินรายได้ทะลุ 100 ล้านบาท

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แถลงผลการจัดเก็บเงินรายได้อุทยาน ประจำปี 2562 โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม 2561 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 100,661,200 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยสามารถเก็บรายได้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา กว่า 20 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นถึง 873,237 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 200,000 คนนับว่าเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ที่สามารถเก็บเงินรายได้เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท และเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือด้วย
ซึ่งเงินรายได้นี้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน และส่วนหนึ่งของเงินรายได้จะถูกจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบอุทยาน และการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงาม มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด คือ ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้แก่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมาก คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดเพื่อให้ระบบนิเวศได้พักตัว และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีกำหนดการปิดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!