พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562# กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 62 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) “มิแทก” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันเข้าสู่ทะเลจีนตะวันออก หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางเหนือเข้าสู่ประเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 3 – 4 ต.ค. ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

ข้อควรระวัง ในวันที่ 5 ต.ค. – 7 ต.ค. 62 ขอให้ประชาชนในบริเวณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่แปรปรวนจากฝนที่ตกต่อเนื่องและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. – 4 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น และฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 7 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ่มแผ่เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนลดลง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันตกพัดปกคลุมตลอดช่วง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 1 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีหมอกบาง ในช่วงวันที่ 1 – 4 ต.ค. 62 อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 1 – 2 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 1 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคในตอนเช้า โดยมีหมอกบางในตอนเช้า ในช่วงวันที่ 1 – 4 ต.ค. 62
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ฝั่งอ่าวไทย) ในช่วงวันที่ 1 – 3 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ฝั่งอันดามัน) ในช่วงวันที่ 1 – 3 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 1 – 7 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยมีหมอกบางในตอนเช้า ในช่วงวันที่ 1 – 4 ต.ค. 62 อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!