รัฐมนตรีกีฬา ประธาน ประชุมแก้ไขปัญหา ท่องเที่ยวและกีฬา

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง Prince Ballroom 1 ชั้น11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา,นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันทร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาเข้าร่วม

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กรมพลศึกษา,กรมการท่องเที่ยว,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ,กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว,การกีฬาแห่งประเทศไทย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

ภายหลังจากประชุม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับหน่วยงานในกระทรวง เพื่อให้แนวทางการบริหาร และการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น