เกษตรกร ปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวขาย สร้างรายได้ปีละหลายแสน

เกษตรกรในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวไร้สาร สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ โดยสามารถจำหน่ายสร้างรายได้งาม เนื่องจากเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลี ที่ใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่
นายศรีทอน โนศรี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น ต้องทำเก็บผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวสาลี ในแปลงปลูกของตนเอง หลังจากที่ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ทำการปลูก โดยใช้วิธีการปลูกแบบสลับห้วงเวลา เพื่อให้เก็บผลผลิต ที่ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดหลั่นกันไป และสามารถเก็บได้แทบทุกวันในช่วงนี้
โดยนายศรีทอน เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียว ดังกล่าว มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะใช้วิธีการปลูกที่สลับกันไป เพื่อให้ได้เก็บผลผลิตที่ลดหลั่นกัน และสามารถเก็บออกจำหน่ายได้ทุกวันในช่วงนี้ ซึ่งในแต่ละรุ่น ก็จะใช้ระยะเวลาในการปลูกจนสามารถเก็บผลผลิตได้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง และผลผลิตข้าวโพดเหนียวที่นี่ จะเป็นที่ต้องการของตลาด
เนื่องจากจะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ประกอบกับดินที่นี่จะดี สามารถปลูกพืชผักก็ให้ผลผลิตที่ดี และมีรสชาติหวาน โดยพื้นที่ประมาณ 1 งาน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้นับหมื่นบาท โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อกันถึงหมู่บ้าน และราคาจะอยู่ที่เฉลี่ยต่อฝัก ประมาณ 4-5 บาท
ซึ่งการปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวที่นี่ จึงสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และทำให้มีรายได้ที่สามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้อย่างสบาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!