ไข้เลือดออกใน อ.สันกำแพง 28 ราย ต่างชาติ 8 ราย รวม 36 ราย เป็นอันดับที่ 22 ของ จ.เชียงใหม่ 25 อำเภอ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ก.ย.62 นางมุกดา ชาเทพ สาธารสุข อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รพ.สต.อสม. ทุกแห่งใน อ.สันกำแพง ซึ่งมี 11 แห่ง มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 8 หมื่นกว่าคน ซึ่งหน้านี้เป็นฤดูฝนมีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ
ในตามบ้านเรือนประชาทุกหมู่บ้าน ดังที่ได้กล่าวมา ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบ้านทุกวัน และแจก”ทรายอะเบท” พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะ ที่นำเชื้อโรคไข้เลือดออก ส่วนมีผู้ที่ได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกใน อ.สันกำแพง มีจำนวน 28 ราย ชายต่างชาติ 8 ราย รวม 36 ราย ยังเป็นลำดับที่ 22 ของ จ.เชียงใหม่
ซึ่งมี 25 อำเภอ จากขัอมูลเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ใน อ.สันกำแพง ไม่ถึงกับรุนแรงสามารถควบคุมได้ เพราะ กำนัน ผญบ. รพ.สต. อสม. ทุกที่ทุกแห่งใน อ.สันกำแพง และผู้ที่มีเกี่ยวข้องเข้มแข็งมาก รวม อปท.ทั้ง 10 ตำบล ใน อ.สันกำแพง ให้ความร่วมมือรวมแรงร่วมใจกันดีมาก รวมทั้งเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่
ส่วน มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ปี 62 กำนัน ผญบ. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ให้เจ้าของบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในบริเวณบ้าน อสม.ตรวจสอบลูกน้ำยุงลายในเขตรับผิดชอบ จดชื่อบ้านเลขที่ ที่พบลูกน้ำยุงลายซ้ำซาก ส่งให้ ผญบ./กำนัน ทีม SRRT. ตำบล จะไปเยี่ยมเยือน
ขอความร่วมมือเจ้าของบ้านที่ อสม. พบลูกน้ำยุงลายซ้ำซาก เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อผู้ป่วยไข้เลือดออก ขอ อสม. จนท.รพ.สต.ไปตรวจสอบแหล่งรังโรคภายใน 3 ชั่วโมง อสม.และเจ้าของบ้านสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในรัศมี 200 เมตร อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกตารางนิ้ว ให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายให้เป็น 0 ภายใน 5 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!